Henkilöarviointi.fi

Henkilöarviointi on työelämässä tärkeä johdon, esimiesten ja HR-/HRD -ammattilaisten työkalu.

Henkilöarviointia voidaan toteuttaa monin eri tavoin ja sillä on monipuolisesti erilaisia käyttötarkoituksia. Yleisimpänä käyttökohteena ovat henkilövalinnat rekrytointitilanteissa.

Lisäksi henkilöarviointia hyödynnetään johtamisen ja johtamisosaamisen arvioinneissa, johtoryhmien auditoinneissa ja tiimien toimintaedellytysten arvioinneissa.

Työelämässä toteutettavia henkilöarviointeja koskee laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Hyvä henkilöarviointi ei pelkästään noudata lain kirjainta vaan huomioi myös eettiset periaatteet.

Tältä sivustolta löydät tietoa henkilöarvioinnista, siinä käytettävistä menetelmistä ja edellytyksistä, joita hyvä henkilöarviointi vaatii.

Sivut ovat rakenteilla ja avataan lähiaikoina.